banner-1

Skoltavlan- Ett läromedel för elever med särskilda behov

Skoltavlan är en plattform med interaktivt undervisningsmaterial för elever i anpassad skola, elever i grundskolan med särskilda behov samt nyanlända elever. Skoltavlan är utvecklat utifrån aktuella läroplaner, övningarna kan både användas enskilt för färdighetsträning och i grupp för att stimulera diskussion och samarbete. Du kan även anpassa samt skapa eget material.

Kolla in deras nya hemsida som vi har byggt och designat: https://skoltavlan.nu/

Comments are closed.